ENNEKERDIJK 11 7622 ED BORNE – T. 074 2669636 –COMMUNICATIE@MUSEUMBUSSEMAKERHUIS.NL

ANBI

ANBI-logo

Stichting Bussemakerhuis staat bij de belastingdienst onder RSIN 8071 62 656 geregistreerd als algemeen nut beogende instelling.

Contactgegevens:

Stichting Bussemakerhuis
Ennekerdijk 11
7622 ED BORNE
074-2669636
communicatie@museumbussemakerhuis.nl
KvK 41029060
RSIN: 8071 62 656

Bestuurssamenstelling: zie bestuur
Beleidsplan: zie beleidsplan
Beloningsbeleid: De organisatie heeft één betaalde kracht in dienst. Verder zijn er ca. 65 actief binnen de organisatie.

Missie:

Museum Bussemakerhuis geeft uitdrukking aan de oorsprong van de Twentse textielgeschiedenis in het algemeen en die van de Bornse fabrikeurs in het bijzonder.
De activiteiten van het museum zijn gericht op:

  • het ontwikkelen van educatieve doelstellingen
  • behoud en beheer van het Bussemakerhuis
  • het verbinden van de lokale culturele infrastructuur.

Museum het Bussemakerhuis wil dit bereiken door mensen en instellingen die zich met het cultureel leven bezig houden met elkaar te verbinden en door het leveren van kwaliteit, professionaliteit en continuïteit in de vorm van menskracht en diensten.

  • Ja, het lijkt me leuk om een paar uur per week het team van Museum Bussemakerhuis te versterken!
  • DD slash MM slash JJJJ