Bestuur

VACANT

voorzitter

Esther van Duuren

Secretaris

Johan Jannink

penningmeester

Wilma Witteman

Conservator

Tamara de lange

PR & Communicatie

Gwenda Kimp-Krak

Adviseur Educatie

Remon Boomkamp

Adviseur bouwzaken

Nevenfuncties

Esther van Duuren

  • Juridisch adviseur Gemeente Twenterand

Wilma Witteman

  • Voorzitter Bornse Kunstkring
  • Bestuurslid Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900

Tamara de Lange

  • Directeur Dienst Administratieve Ondersteuning Landstede Groep

Wim Hesselink

  • Secretaris stichting Borne Boeit
  • Bondsraadslid ANWB en daaruit voortvloeiend voorzitter van de provincie Overijssel
  • Coach voor ROZ te Hengelo

Gwenda Kimp-Krak

  • Lid Bornse Cultuurcoördinatie Commissie

Remon Boomkamp

  • Directeur Boomkamp Ontwerp en Realisatie

Liesbeth Hassink

  • Penningmeester van de Lionsclub Delden

Het bestuur functioneert met inachtneming van de regels van Cultural Governance. Transparantie, integriteit en een positieve maar kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot beoogde prestaties te komen. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Bestuurslid aangetreden herkiesbaar einddatum
Voorzitter
Dhr. P.G.T. de Jong
21-12-2017
21-12-2021
21-12-2025
Secretaris
Mvr. E. van Duuren
18-12-2019
18-12-2023
18-12-2027
Penningmeester
Dhr. J.M.J. Jannink
14-03-2019
14-03-2023
14-03-2027
Conservator
Mevr. W.G. Witteman-Hendriks
18-08-2016
18-08-2020
18-08-2024

Public relations
Mevr. T. de Lange

01-01-2020
01-01-2024
01-01-2028

Lid
Dhr. W. Hesselink

18-12-2014
18-12-2017
18-12-2021

Adviseur Bouwzaken
Dhr. R. Boomkamp

01-01-2016

Adviseur Educatie
Mevr. G. Kimp-Krak

01-05-2019

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief