ENNEKERDIJK 11 7622 ED BORNE – T. 074 2669636 –COMMUNICATIE@MUSEUMBUSSEMAKERHUIS.NL

Bestuur

Jos visser

voorzitter

Esther van Duuren

Secretaris

Johan Jannink

penningmeester

Wilma Witteman

Conservator

Tamara de lange

PR & Communicatie

Gwenda Kimp-Krak

Adviseur Educatie

Remon Boomkamp

Adviseur bouwzaken

Liesbeth Hassink

Directeur

  • Nevenfuncties

Jos Visser

Esther van Duuren

  • Juridisch adviseur Gemeente Twenterand

Wilma Witteman

  • Voorzitter Bornse Kunstkring
  • Bestuurslid Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900

Tamara de Lange

  • Directeur Dienst Administratieve Ondersteuning Landstede G

Remon Boomkamp

  • Directeur Boomkamp Ontwerp en Realisatie

Liesbeth Hassink – directeur

  • Waarnemend voorzitter Stichting Vrienden van de Oude Kerk Delden
  • Bestuurslid W.J. Engels van Beverfordefonds

Het bestuur functioneert met inachtneming van de regels van Cultural Governance. Transparantie, integriteit en een positieve maar kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot beoogde prestaties te komen. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd.