Collectie Nederland

De database Collectie Nederland brengt erfgoedcollecties van Nederland op één plek digitaal samen. Er zijn meer dan 100 collecties van musea en andere collectiebeherende instellingen aangesloten. In totaal levert dat bijna 6 miljoen objecten op. Allemaal doorzoekbaar in één website
Ook een deel van de collectie van museum Bussemakerhuis is al ontsloten via deze website.