ENNEKERDIJK 11 7622 ED BORNE – T. 074 2669636 –COMMUNICATIE@MUSEUMBUSSEMAKERHUIS.NL

Collectie Nederland

De database Collectie Nederland brengt erfgoedcollecties van Nederland op één plek digitaal samen. Er zijn meer dan 100 collecties van musea en andere collectiebeherende instellingen aangesloten. In totaal levert dat bijna 6 miljoen objecten op. Allemaal doorzoekbaar in één website
Ook een deel van de collectie van museum Bussemakerhuis is al ontsloten via deze website.

  • Ja, het lijkt me leuk om een paar uur per week het team van Museum Bussemakerhuis te versterken!
  • DD slash MM slash JJJJ