ENNEKERDIJK 11 7622 ED BORNE – T. 074 2669636 –COMMUNICATIE@MUSEUMBUSSEMAKERHUIS.NL

Vacature Voorzitter Bussemakerhuis M/V

Museum Bussemakerhuis Borne

Het bestuur van de Stichting Bussemakerhuis is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur bestaat uit zes personen en draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van Museum Bussemakerhuis. De dagelijkse operationele leiding van het museum berust bij de directeur, in samenwerking met een groot aantal vrijwilligers. Naast haar missie om de ontstaansgeschiedenis van de Twentse textielindustrie levend te houden, spant het bestuur zich tevens in voor de verbinding van de lokale culturele infrastructuur.

Het bestuur:

 • Stelt de strategie en het beleid van de Stichting vast.
 • Geeft het meerjarenbeleidsplan, het financieel meerjarenplan, het jaarplan en de begroting vrij voor uitvoering.
 • Stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast.
 • Houdt toezicht op het functioneren van de directeur.
 • Ondersteunt de directeur op de functionele gebieden financiën, collectiebeheer, educatie, communicatie en onderhoud.
 • Komt 8 keer per jaar bijeen, samen met de directeur en adviseurs.

De voorzitter:

De voorzitter van de Stichting Bussemakerhuis is aanspreekpunt voor de directeur en vertegenwoordigt het bestuur naar buiten. De voorzitter is coördinerend voorzitter en vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de Stichting. Het tijdsbeslag van de voorzitter is circa 2 dagen per maand.

De voorzitter:

 • Draagt zorg voor een adequate samenstelling van het bestuur.
 • Bewaakt de uitvoering van bestuursbesluiten.
 • Voert voortgangsgesprekken met de directeur.
 • Draagt zorg voor naleving van de Governance Code Cultuur.

Profiel voorzitter:

 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring; voelt zich thuis in vrijwilligersorganisaties.
 • Heeft aantoonbare intrinsieke interesse in het museale landschap en beschikt over een relevant netwerk.
 • Is een verbinder, niet alleen tussen het bestuur, directeur en vrijwilligers maar ook naar externe partners; is zichtbaar en aanspreekbaar.
 • Heeft strategisch inzicht en is medebepalend voor de koers van de Stichting.
 • Is samenwerkingsgericht: zoekt naar consensus zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen.
 • Beschikt over goed ontwikkeld empathisch én taakgericht leiderschap: faciliteert en ondersteunt.
 • Beschikt over bestuurlijk-politieke sensitiviteit.
 • Is tactvol, besluitvaardig en flexibel.
 • Heeft kennis en inzicht in het financiële proces en weet welke informatie nodig is om het financieel beleid te volgen en te controleren.
 • Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Borne

Contact en reageren:
Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur Esther van Duuren, duurenvan@hotmail.com of tel 06-30151501

Start: 15/12/2021
Einde: 31/01/2022
Kosten: nvt

Adres:
Ennekerdijk 11
7622 ED Borne
T. 074 2669636
E. communicatie@museumbussemakerhuis.nl
Plan je route

verwacht

Geisha02Large
30 mei 2024 t/m
30 mei 2024
De conservator vertelt
over eenzaamheid workshop
5 jun 2024 t/m
5 jun 2024
Workshop Eenzaamheid
kerk met orgel 600 dpi
5 jun 2024 t/m
28 jun 2024
Wie wij waren - wat wij zijn
 • Ja, het lijkt me leuk om een paar uur per week het team van Museum Bussemakerhuis te versterken!
 • DD slash MM slash JJJJ