ENNEKERDIJK 11 7622 ED BORNE – T. 074 2669636 –COMMUNICATIE@MUSEUMBUSSEMAKERHUIS.NL

Fabrikeurs

Het arme Borne groeit vanaf het eind van de 17de eeuw uit tot een belangrijk textielcentrum in Twente. De veelal doopsgezinde fabrikeurs spelen daar een grote rol in. Hoe worden de Bornse fabrikeurs de rijkste inwoners van Twente? Hoe konden deze linnenhandelaren, ondanks een gebrek aan infrastructuur, toch hun succesvolle handel met het westen van het land voeren? Ontdek de antwoorden op deze intrigerende vragen in de vaste expositie van Museum Bussemakerhuis.

Fabrikeur: schakel tussen boerenwevers en markt

In de Twentse linnennijverheid vormden de fabrikeurs de schakel tussen de boerenwevers en de markt. Vaak handelden ze niet alleen in linnen, maar ook in andere producten, zoals hout en koloniale waren. Daarnaast leverden ze in het begin ook vlaszaad aan de boeren, omdat dat van betere kwaliteit was dan het zaad dat de boeren van de vlasoogst overhielden. Later, toen er steeds meer textiel werd geweven en het zelf verbouwde vlas niet meer voldoende was, zorgden de fabrikeurs ook voor het garen van de wevers. De wevers betaalden niet voor dat garen, maar kregen stukloon voor de doeken die ze weefden. De fabrikeurs verkochten deze weefsels vervolgens aan winkeliers in de regio of aan handelaren in het westen.

  • Ja, het lijkt me leuk om een paar uur per week het team van Museum Bussemakerhuis te versterken!
  • DD slash MM slash JJJJ