ENNEKERDIJK 11 7622 ED BORNE – T. 074 2669636 –COMMUNICATIE@MUSEUMBUSSEMAKERHUIS.NL

Medewerker fondsenwerving

Vacature medewerker fondsenwerving

Wij hebben de ambitie geformuleerd om een textielmuseum te zijn dat zoveel mogelijk mensen aanspreekt. Hiervoor zetten we in op professioneel vormgegeven tentoonstellingen en activiteiten voor een breed publiek. Hierbij hechten we aan samenwerking met nieuwe partners. Om deze ambitie kracht bij te zetten is een stevige ontwikkeling en ondersteuning van partnerschappen noodzakelijk. Wij zoeken daarvoor een gedreven medewerker fondsenwerving

WAT GA JE DOEN IN DEZE FUNCTIE?

  • In nauwe samenwerking met de directeur en het bestuur zoek je naar financieringsbronnen, zoals subsidie, sponsoring in natura, individuele donaties en marketingmogelijkheden;
  • Je onderhoudt warme relaties met fondsen en overige geldschieters. Je zorgt ervoor dat zij vroegtijdig worden meegenomen in onze initiatieven en weet waar de kansen liggen;
  • Je initieert, coördineert en schrijft fondsenplannen en bijkomende documenten. Dit doe je in nauwe samenwerking met de directeur, penningmeester en conservator.
  • Je houdt toezicht op elk van de aspecten van de fondsenwerving, zoals tracking, correspondentie, rapporten en contracten, het bijhouden van de subsidiekalender en het onderhouden van de fondsenwervings- en relatiedatabase;
  • Je vertegenwoordigt Museum Bussemakerhuis samen met bestuur ende directeur naar buiten toe om het profiel en de inkomsten van het museum te vergroten, zowel bij fondsenwerving als in het algemeen in de kunstwereld.

WIE BEN JIJ?

Jij draagt de cultuursector een warm hart toe, hebt kennis van fondsenwerven of bent bereid je hierin te verdiepen. Je bent initiërend en verbindend, doordat je communicatief sterk bent, hoofd- van bijzaken weet te onderscheiden, zet je ideeën om in heldere plannen en presentaties die aansprekend zijn voor verschillende partners en fondsen. Je bent een positief ingesteld en zorgt samen met verschillende medewerkers dat deadlines ten behoeve van subsidiegevers worden gehaald.

ENTHOUSIAST?

Of wil je meer inhoudelijke informatie? Hiervoor kan je contact opnemen met Liesbeth Hassink, Directeur Museum Bussemakerhuis, via 074-2669636 of via onderstaande button.

  • Ja, het lijkt me leuk om een paar uur per week het team van Museum Bussemakerhuis te versterken!
  • DD slash MM slash JJJJ